• W przyszłym tygodniu do szkół trafi 40 laptopów. Kupiło je miasto z programuZdalna szkoła”.

  Komputery przywieziono wczoraj po południu. Kosztowały 77 tys. zł. Sprzęt przeznaczony jest do realizacji lekcji online.

  Dyrektorzy poszczególnych placówek zdecydują o rozdzieleniu sprzętu według potrzeb mówi rzecznik prezydenta.

  Miasto wnioskowało o dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł; o limicie przyznanej pomocy finansowej decydowała liczba uczniów. Urząd wyłonił dostawcę sprzętu.

  Po otrzymaniu zgody z ministerstwa pozostała kwota zostanie przeznaczona na zakup kolejnych komputerów.

  Po zakończeniu zdalnego nauczania sprzęt pozostanie do użytku w szkołach obiecuje rzecznik.

  Zdalna szkoła” to program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020.

  Udostępnij