• Od poniedziałku, 4 maja, rząd zapowiada II etap zniesienia ograniczeń. Otwarte będą centra handlowe oraz sklepy budowlane i meblarskie. Będzie można skorzystać z usług hotelarskich, wybrać się do muzeum czy też wypożyczyć książkę w bibliotece. Ministerstwo Rozwoju w porozumieniu z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i przedstawicielami branż przygotowało wytyczne, które określają, w jaki sposób można bezpiecznie oferować usługi i z nich korzystać w okresie epidemii koronawirusa.

  Ograniczenia w handlu: otwarte zostaną centra handlowe, sklepy wielkopowierzchnioweale z limitem osób i bez spożywania posiłków. Wprowadzony zostaje limit: na 1 osobę musi przypadać 15 m2 powierzchni handlowej. Do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy. Uwaga! W centrach handlowych nie mogą funkcjonować kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).

  Sklepy budowlane czynne w weekendy: uchylony zostaje zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych.

  Ograniczenia noclegów w hotelach: zniesiony zostaje zakaz korzystania z usług hotelarskich. Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa. Ważne! W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych, np. siłowni, sal pobytu, basenów.

  Biblioteki i muzea: uchylony zostaje zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą. Ważne! Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w żnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarnoepidemiologiczną.

  Rehabilitacja lecznicza: osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły korzystać z rehabilitacji leczniczej.

  Uwaga! Salony masażu nadal pozostają zamknięte!

  Od 6 maja samorządy będą mogły otworzyć żłobki i przedszkola. Placówki będą otwierane, biorąc pod uwagę wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ważne! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach. Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

  Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy: przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego, gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID19.

  Udostępnij