• Ratusz poinformował o tym, że wpłynęło pięć ofert w przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie ponad 13 km dróg dla rowerów w ramach projektuModernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”.

  Suma najtańszych ofert złożonych na poszczególne części wynosi 15.027.396 złotych i mieści się w założonej kwocie, czyli 15.184.084 złotych. Oferty są analizowane mówi Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

  Przetarg został podzielony na 5 części:

  część 1 ul. Łaska (cała); część 2 ul. Wiejska na odcinku od Miodowej do Skrajnej, ulica Skośna oraz droga dla rowerów wzdłuż projektowanej ulicy Popiełuszki (przedłużenie ulicy Świetlickiego) – od Wiejskiej do Jutrzkowickiej, wraz z odgałęzieniem w ulicę Targową; część 3 ul. Partyzancka na odcinku od Sikorskiego do Widzewskiej; część 4 ulice Bugaj i Kopernika na odcinku od Grota Roweckiego do Piotra Skargi oraz ulica 20 Stycznia na odcinku od Grota Roweckiego do Rydzyńskiej; część 5 ul. Wiejska na odcinku od Jana Pawła II do Łaskiej, ul. Jana Pawła II na odcinku od Wiejskiej do Świętokrzyskiej, ul. Targowa na odcinku od Jana Pawła II do Orlej, ul. Śniadeckiego (cała), ul. Szarych Szeregów (cała), ul. Moniuszki na odcinku od Wiejskiej do Śniadeckiego.

  Inwestycja obejmuje budowę dróg dla rowerów oraz doświetlenie 29 kolejnych przejść dla pieszych wraz z przejazdami rowerowymipowiedziała rzecznik.

  Zaplanowana jest także budowa oświetlenia drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Wiejskiej, na odcinku od Miodowej do Skrajnej, oraz na ul. Skośnej (obecnie te odcinki są nieoświetlone). Ponadto wykonawca będzie zobowiązany do dostawy i montażu elementów towarzyszących drogom rowerowym (stojaki, podpórki, separatory, oznakowania).

  Drogi dla rowerów zostaną wykonane z nawierzchni asfaltowej. Tylko na odcinkach, gdzie wymagane jest wykonanie nawierzchni rozbieralnych, dopuszczona będzie nawierzchnia z kostki betonowej, gładkiej, bezfazowej.

  Wykonawca będzie miał 14 miesięcy na realizację zadania od momentu podpisania umowy.

  Udostępnij