• News will be here
  • Najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności w realizacji planów i wyznaczonych celów wszystkim władzom samorządowym przesłał dziś wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.

    Dziś mija 30. rocznica pierwszych powszechnych, równych, bezpośrednich i przeprowadzonych w sposób tajny wyborów, w których to obywatel osobiście i realnie mógł zdecydować i wyłonić włodarzy swojej Małej Ojczyzny napisał wojewoda. Istotą samorządu jest dodał – służba społeczeństwu i działanie na rzecz dobra publicznego, a prawdziwym jego podmiotem jest każdy pojedynczy człowiek, współmieszkaniec danej gminy, powiatu, miasta czy województwa.

    W dobie pandemii tempo zmian społecznych i gospodarczych wymaga niełatwych decyzji i trudnych wyzwań, ale…

    Ufamnapisał na koniec Tobiasz Bocheńskiże wspólnymi siłami osiągniemy sukces jakim będzie bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców.

    Udostępnij