• Zakład Ubezpieczeń Społecznych II oddział w Łodzi zaprasza na cykl czerwcowych dyżurów telefonicznych pod nazwą „Halo ZUS”, które będą odbywały się co tydzień w środy, w godzinach od 9.00 do 12.00 pod numerem (43) 8233263.

    Każdy dyżur poświęcony będzie innej tematyce.

    Najbliższy termin dyżuru ekspertów z II oddziału ZUS w Łodzi to 10 czerwca, a tematem będzie: Zwolnienie z  obowiązku opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020r. dla osób prowadzących działalność, firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielni socjalnych i duchownych”.

    Udostępnij