• Zakład Ubezpieczeń Społecznych II oddział w Łodzi zaprasza na cykl czerwcowych dyżurów telefonicznych pod nazwą Halo ZUS, które będą odbywały się co tydzień w środy, w godzinach od 9.00 do 12.00 pod numerem (43) 8233263.

  Każdy dyżur poświęcony będzie innej tematyce.

  Najbliższy termin dyżuru ekspertów z II oddziału ZUS w Łodzi to 17 czerwca, a tematem będzie:

  Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

  Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020r.

  Zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności na 3 miesiące.

  Udostępnij