• Miło poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 1 znalazła się wśród laureatów programów edukacyjnych Fundacji Orange.

  Prawie 300 szkół podstawowych z całej Polski, w tym 14 z województwa łódzkiego, zakwalifikowało się do programów edukacyjnych Fundacji Orange. Zostały wybrane spośród ponad 1200 zgłoszeń.

  Nasza Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Promyka otrzyma wsparcie od Fundacji Orange w prowadzeniu zajęć, które przygotują dzieci do bezpiecznego korzystania z technologii i pomogą im poznać podstawy programowania. Placówki zyskają także multimedialny sprzęt.

  Mimo pandemii i nietypowego trybu zajęć szkolnych w ciągu miesiąca do Fundacji napłynęło ponad 1200 zgłoszeń z całej Polski. Każda placówka musiała wypełnić formularz online i przygotować pracę konkursową wykonaną wspólnie z uczniami podczas zdalnego nauczania. Komisja oceniała zadanie pod kątem pomysłowości, poziomu zaangażowania dzieci i wykorzystania cyfrowych narzędzi.

  Liczba zgłoszeń przerosła nasze oczekiwania, było ich aż o 300 więcej niż rok temu mówi Łucja KornaszewskaAntoniuk z Fundacji Orange. Nasze programy MegaMisja i #SuperKoderzy są przygotowane tak, aby uczniowie i nauczyciele mogli wyjść z ławek, pracować w grupach, realizować zadania praktyczne, wspólnie omawiać dane zagadnienia i szukać rozwiązań.

  Zakwalifikowane szkoły od września rozpoczną cykl zajęć z dziećmi. W MegaMisji, do której zakwalifikowała się „Jedynka”, wezmą udział uczniowie klas 13 i będą uczyć się rozsądnego, bezpiecznego korzystania z nowych technologii. Dowiedzą się m.in. jakie treści można publikować w sieci, jak chronić swoją prywatność, przestrzegać praw autorskich, jak odróżniać reklamę od informacji, dbać o dobre maniery w internetowych kontaktach i zachować umiar w używaniu smartfonów. Za zrealizowane zajęcia szkoły otrzymają punkty i będą mogły wymienić je na gwarantowane nagrodytablety, audiobooki, książki i pomoce edukacyjne.

  Udostępnij