• Ponownie został ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie ponad 13 km dróg dla rowerów. Poprzedni został unieważniony.

  Termin składania ofert do 3 sierpnia, planowany termin zakończenia14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

  Przetarg podzielono na pięć części. Firmy mogą startować do każdej z nich z osobną ofertą mówi rzecznik prezydenta.

  Część 1: ul. Łaska (cała). Część 2: ul. Wiejskana odcinku od Miodowej do Skrajnej, ulica Skośna oraz droga dla rowerów wzdłuż projektowanej ulicy Popiełuszki (przedłużenie ulicy Świetlickiego) – od Wiejskiej do Jutrzkowickiej wraz z odgałęzieniem w ul. Targową. Część 3: ul. Partyzanckana odcinku od Sikorskiego do Widzewskiej. Część 4: ul. Bugaj i Kopernikana odcinku od Grota Roweckiego do Skargi oraz ul. 20 Styczniana odcinku od Grota Roweckiego do Rydzyńskiej. Część 5: ul. Wiejskana odcinku od Jana Pawła II do Łaskiej, ul. Jana Pawła IIna odcinku od Wiejskiej do Świętokrzyskiej, ul. Targowana odcinku od Jana Pawła II do Orlej, ul. Śniadeckiego (cała), ul. Szarych Szeregów (cała), ul. Moniuszkina odcinku od Wiejskiej do Śniadeckiego.

  Drogi dla rowerów zostaną wykonane z nawierzchni asfaltowej. W wyjątkowej sytuacji, tam gdzie wymagane jest wykonanie nawierzchni rozbieralnych, będzie dopuszczone położenie bezfazowej kostki betonowej dodaje rzecznik.

  Oprócz budowy dróg rowerowych na wymienionych odcinkach inwestycja obejmuje: doświetlenie 29 przejść dla pieszych wraz z przejazdami rowerowymi, budowę oświetlenia drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wiejskiejna odcinku od Miodowej do Skrajnej oraz na ul. Skośnej, a także infrastrukturę rowerową (stojaki, podpórki, separatory, oznakowania).

  Udostępnij