• Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi podała wyniki tegorocznych matur. Nie jest źle, ale mogło być lepiej.

  Od marca z powodu pandemii koronawirusa uczniowie uczyli się zdalnie. Do końca czekali na oficjalny termin matur, bo tradycyjnie w maju ich nie było. Zaczęły się dopiero 8 czerwca w reżimie sanitarnym. W tym roku nie było egzaminów ustnych, tylko pisemne. 11 sierpnia OKE podała wyniki.

  Do matury przystąpiło 447 uczniów pabianickich szkół. Zdało ją 363. 24 maturzystom się nie udało, a 60 ma szansę na poprawkę we wrześniu.

  Najlepiej matura wypadła w I LO. Zdało ją 88 na 92 uczniów. W II LO 116 zdało na 122. W ZS nr 1 przystąpiło do matury 31, zdało tylko 15. W ZS nr 2 na 123 zaliczyło 94, a w ZS nr 3 na 79 zdało 50.

  Wydział oświaty starostwa po analizie średnich wyników matur z trzech przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym, tj. języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, wnioskuje, że najlepiej maturę zdali absolwenci I LO, potem II LO i technikum w ZS nr 2.

  Pisemny z języka polskiego najlepiej napisali uczniowie II LOrednia 61,55%). W I LO uzyskano 60,03%, a w ZS nr 253,71%. Matematykę najlepiej zdali uczniowie I LO (71,59%), II LO było drugie (64,30%), ZS nr 2 trzeci (54,29%). Najlepiej język angielski napisali uczniowie I LO (85,71%), potem II LO (80,77%) i technikum w ZS nr 2 (78,64%).

  Dane wskazują, iż średnie wyniki z tych trzech przedmiotów w powiecie pabianickim są niekiedy wyższe niż w województwie, a nawet w kraju. W Pabianicach wyniki egzaminów z polskiego to 50,45%, matematyki50,89%, a angielskiego72%. W Łódzkiem: polski51%, matematyka52%, angielski – 70%. W kraju: polski 52%, matematyka52%, angielski71%.

  Udostępnij