• Obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej są szczególnym wydarzeniem w kalendarzu imprez Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodziinstytucji powołanej w roku 1917 jako pomnik ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

  Niemal wszystkie kluczowe wydarzenia sierpnia 1920 mają związek z Józefem Piłsudskim, a jego rola w zwycięstwie Polski nad bolszewikami jest niepodważalna.

  Musimy jednak pamiętać, że działania wojenne i zwycięstwo oręża polskiego nad Armią Czerwoną to tematyka bardzo złożona, wielowymiarowa, budząca nawet pewne kontrowersje i spory interpretacyjne wśród historyków mówi bibliotekarka Ewa Baranowska.

  Istnieje wiele opracowań omawiających strategiczny geniusz Marszałka i jego współpracowników, dowódców Wojska Polskiego, których dziełem były plany obrony Warszawy. Do tych dokumentów dotrzeć można bez większych trudności. W zbiorach Biblioteki znajduje się wiele publikacji opisujących te dramatyczne dni, po które czytelnicy sięgają rzadko, nie uświadamiając sobie z jak rozległym zagadnieniem mają do czynienia. Część prezentowanych na wystawie zbiorów, z racji daty wydania, podlega specjalnej ochronie i udostępniana jest wyłącznie w czytelniach Biblioteki.

  Intencją twórców wystawy Jak pradziadek pogonił bolszewika… 100 lat Bitwy Warszawskiej w zbiorach WBP” jest zaprezentowanie zbiorów dotyczących Bitwy Warszawskiej, począwszy od dokumentów najstarszych wydanych na przełomie 1920 i 1921 roku, aż po nowości opublikowane w jubileuszowym roku 2020. Ekspozycję tworzą wydawnictwa książkowe, czasopisma, dokumenty kartograficzne, ikonograficzne oraz dokumenty elektroniczne.

  Całość materiału podzielono na grupy tematyczne. Czytelnicy odnajdą tu informacje dotyczące przyczyn konfliktu polskobolszewickiego, przebiegu walk w sierpniu 1920, głównych postaci ze strony polskiej i bolszewickiej, a także dokumenty wskazujące na ofiarność i zaangażowanie społeczeństwa oraz takie, które omawiają kwestie stricte wojskowe związane z sytuacją żołnierzy polskich na froncie, ich uzbrojenie, itp. Każde z wyodrębnionych na wystawie zagadnień może stać się inspiracją do pogłębienia studiów nad historią Cudu nad Wisłą.

  Na wystawie szczególnie wyeksponowano bohaterstwo łodzian i mieszkańców regionu łódzkiego w czasie walk na przedpolach Warszawy. Zwiedzający odnajdą tu dokumenty i materiały ikonograficzne związane ze Stefanem Pogonowskim, Aleksandrem Napiórkowskim, ks. Ignacym Skorupką oraz Janem Kowalewskim, genialnym kryptologiem, którego wiedza i refleks pozwoliły zmienić przebieg obrony stolicy dopowiada Jola Zwierzyńska z WBP.

  Wszelkiej pomocy w dotarciu do dokumentów związanych z Bitwą Warszawską udzielają pracownicy Działu Informacji Naukowej WBP. Tel. 42 6630333, mail: informacja@wbp.lodz.pl.

  WystawaJak pradziadek pogonił bolszewika… 100 lat Bitwy Warszawskiej w zbiorach WBP” czynna do 4 września.

   

  Udostępnij