• 30 sierpnia odbyły się w Pabianicach symboliczne obchody 40. rocznicy Podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZSolidarność.

    Uroczystości, których organizatorem był Krzysztof Górny, przewodniczący pabianickiejSolidarności”, rozpoczęła msza w kościele św. Mateusza. źniej nastąpiło odczytanie okolicznościowego stanowiska NSZZSolidarność oraz złożono wiązanki pod tablicą „PAMIĘCI POMORDOWANYCH ZA WOLNOŚĆ I PRAWA CZŁOWIEKA W PRL” znajdującą się na ścianie łnocnej kościoła.

    W uroczystości wzięli udział m.in. senator Maciej Łuczak, prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz, przewodniczący Rady Powiatu Florian Wlaźlak, wiceprzewodniczący RP Henryk Gajda, Jacek Wróblewski, członek zarządu powiatu, sekretarz miasta Paweł Rózga, Waldemar Flajszer, przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości w Pabianicach, Dariusz Wypych, przedstawiciel Solidarnej Polski w Pabianicach, przewodniczący Klubu Gazety Polskiej Koło w Pabianicach Karol Jabłoński oraz radni miejscy i powiatowi.

    Przewodniczący NSZZSolidarność w sposób szczególny podziękował mieszkańcom miasta i członkom NSZZ Solidarność za tak liczny udział w jubileuszowej uroczystości.

    Udostępnij