• Od 1 do 31 sierpnia do prac na cele społeczne zgłosiło się 9 skazanych.

    Porządkowali z odpadów drobnych pasy drogowe podległe ZDM (62 ulice) oraz tereny podległe wydziałowi gospodarki nieruchomościami (7 działek). Robili również porządek wokół pojemników na zbiórkę odzieży (4 miejsca) i usuwali zanieczyszczenia z chodnika przy ulicy Zamkowej (wzdłuż parku Słowackiego) oraz przy ul. Karniszewickiej (od Wspólnej do Lutomierskiej).

    Skazani w sierpniu przepracowali 232 godziny.

    – Działania nasze przyczyniają się zarówno do poprawy wizerunku Pabianic oraz generują dla miasta duże oszczędności wynikające z sukcesywnie prowadzonych prac porządkowych osób skazanych – mówi Tomasz Makrocki, komendant straży miejskiej.

    foto: sm

    Udostępnij