• Lokalne media zwiedzały dzisiaj Szpitalny Oddział Ratunkowy Pabianickiego Centrum Medycznego po modernizacji.

  Zmiana jest spektakularna, o czym będą się mogli niebawem przekonać mieszkańcy Pabianic. Świeżo wyremontowane wnętrza pokazywał Lechosław Dorożała, dyrektor ds. lecznictwa w PCM.

  – Szpitalny Oddział Ratunkowy są to pewne obszary. Te obszary były i są oczywiście, natomiast wiele z nich zostało bardzo zmienionych. Zmienionych jeszcze o takie funkcje, których do tej pory nie było – rozpoczął Lechosław Dorożała.

  Od razu rzuca się w oczy duży, przestronny i jasny hol. Po prawej stronie znajduje się pomieszczenie do triażowania, a po lewej rejestracja, przy której stoi biletomat. Na 1000 m2 znajdować się będzie m.in. sala zabiegowa związana z urazami (szycia, nastawienia), gipsownia, radiologia ze sprzętem cyfrowym o wartości pół miliona złotych.

  – Sprzęt jest już po wszystkich testach specjalistycznych i odbiorach. W każdej chwili można zacząć robić zdjęcia. Nawet i dziś powiedział szef SOR-u. – Gdyby udało się tutaj wstawić jeszcze tomograf, bylibyśmy jako SOR całkowicie niezależni.

  Odnowiona jest również sala „czerwona”, gdzie trafiają najcięższe przypadki, czyli pacjenci po zatrzymaniu krążenia. Ma najlepszej jakości sprzęt do ratowania życia. Po drugiej stronie jest obszar wstępnej intensywnej terapii. W nowej odsłonie są również pomieszczenia dla lekarzy, pielęgniarek oraz kuchnia.

  2 października szpital otrzymał wszystkie (wymagane prawem) zgody od sanepidu, straży pożarnej, nadzoru budowlanego oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na pierwszych pacjentów oddział jeszcze troszkę poczeka. Zakończenie realizacji projektu pn. „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Pabianickiego Centrum Medycznego w Pabianicach wraz z budową lądowiska” przewidziane jest – zgodnie z umową – na 30 listopada. Wartość projektu to 7.318.478,66 zł. Dofinansowanie z EFRR wyniosło 5.818.511,47 zł.

  Udostępnij