•  

  Młodzieżowy Dom Kultury do 30 października czeka na zgłoszenia miniatur literackich w języku angielskim.

  To już XI ogólnopolski konkurs „Mini-saga competition”. W tym roku tematem obowiązkowym jest WONDERFUL WORLD”. Minisaga jest bardzo krótkim opowiadaniem. Musi mieć tytuł, fabułę i opowiadać o jakimś wydarzeniu, przy zachowaniu formy (w miniaturowym wymiarze): wstęp, rozwinięcie, zakończenie.

  Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: I. 912 latforma komiksowa, II. 1315 latminisaga literacka i III. 1619 latminisaga literacka.

  Oceniający wezmą pod uwagę: oryginalność pomysłu, bogactwo słownictwa i użytych wyrażeń oraz poprawność językową. Ponadto w kategorii minisaga komiks oceniana będzie oryginalność tytułu i stopień powiązania z historią obrazkową. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej MDKu do 20 listopada.

  Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.mdk-pabianice.pl

  Udostępnij