• News will be here
  • Prezydent Grzegorz Mackiewicz podpisał zarządzenie o odstąpieniu od pobierania opłat za czynsz (100 proc.) za lokale użytkowe będące w zarządzie lub administrowaniu MOSiR i ZGM.

    Nie zapłacą ci najemcy, których działalność została zawieszona w związku z epidemią, oraz osoby prowadzące działalność i realizujące zadania związane z przeciwdziałaniem zakażeniem wirusem SARSCoV2. Zwolnienie obowiązuje od 15 października.

    Dotyczy branż objętych zakazem na mocy rozporządzenia. Na dziś są to siłownie i kluby fitness. To pomoc dla lokalnych przedsiębiorców, którzy tracą dochody na skutek epidemii poinformowała Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

    Wiosną, na początku epidemii, ze zwolnienia skorzystało w Pabianicach 84 najemców.

    Udostępnij