• Pabianickie Centrum Medyczne poinformowało o zmianie numerów telefonów w Przychodni POZ nr 3 przy ul. Nawrockiego.

    Udostępnij