• Tytuł „Geparda Biznesu 2020” otrzymał Oddział PTTK im. Kazimierza Staszewskiego w Pabianicach. To wielka satysfakcja dla biura turystycznego i działaczy, którzy organizują wycieczki, wczasy i dziesiątki imprez.

  W listopadzie wyniki finansowe polskich firm zbadał Instytut Europejskiego Biznesu.

  – Analiza została przeprowadzona na podstawie danych za lata 2018 -2019 z krajowego Rejestru Sądowego. Jesteśmy w historii Oddziałów PTTK województwa łódzkiego jedynym, który otrzymał takie wyróżnienie – nie kryje zadowolenia prezes oddziału Sławomir Szczesio.

  Instytut Europejskiego Biznesu prowadzi konkurs Gepardy Biznesu od 2006 roku. Pokazuje on dynamikę rozwoju przedsiębiorstw w Polsce. Przyznany Oddziałowi tytuł zwiększa jego wiarygodność, wyróżnia wśród tysięcy przedsiębiorstw, wzbudza zaufanie, budzi szacunek.

  Oddział PTTK Pabianice organizuje w każdym roku wiele wycieczek krajowych i zagranicznych.

  – To nie tylko oferta dla zorganizowanych grup ze szkół, zakładów i stowarzyszeń, ale też odbywają się wyjazdy krajoznawcze dla indywidualnych turystów – mówi prezes.

  Wielkim powodzeniem cieszą się wczasy, część z nich połączona jest z zabiegami rehabilitacyjnymi. Są również wyjazdy do teatrów i na baseny termalne do Uniejowa.

  – Oprócz działalności gospodarczej mamy w ofercie pracę społeczną naszych działaczy, którzy krzewią krajoznawstwo – dodaje Szczesio.

  Kluby Oddziału PTTK organizują rajdy, wyjazdy krajoznawcze, spotkania Klubu Podróżnika. W ramach statutu działacze przeprowadzają konkursy ogólnopolskie (Krasomówczy, Poznajemy Ojcowiznę i OMTTK) dla dzieci i młodzieży, którzy są laureatami i finalistami najwyższych miejsc etapów wojewódzkich i krajowych. Na ten sukces składa się zaangażowanie zarządu oraz kierownictwa biura PTTK, a także „wielkie serce dla turystyki” niektórych działaczy.

  – Zarząd Oddziału PTTK Pabianice przede wszystkim serdecznie dziękuje swoim Klientom, którzy w dużej mierze są współautorami tego sukcesu – podsumował prezes.

   

  Udostępnij