• News will be here
  • 225 tysięcy złotych wynosi dotacja z budżetu miasta w 2021 dla pabianickich klubów sportowych na utrzymanie bazy sportowej niezbędnej do szkoleń i organizacji zawodów.

    Wnioski złożyły trzy kluby. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów otrzymało 158.500 zł, Klub Sportowy Zjednoczeni „Pabianice” – 25.700 zł, a Pabianicki Klub Sportów Wodnych – 40.800 zł.

    Wpłynęły 23 wnioski o dotację z budżetu miasta w 2021r. z przeznaczeniem na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w poszczególnych dyscyplinach sportu w pabianickich klubach sportowych, organizację zawodów oraz udział w imprezach sportowych. Tu do podziału jest 350 tys. zł.

    Udostępnij