• News will be here
 • Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny dla województwa mazowieckiego i łódzkiego. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski.

  Program ma na celu trwałe wzmocnienie organizacji społecznych w Polsce (przede wszystkim działających w małych miejscowościach) oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowić będą szczególną wartość. O pieniądze zabiegać nie może jedynie Warszawa.

  Dofinansowanie przyznawane będzie w czterech obszarach tematycznych: ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci, działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu, budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska, wsparcie rozwoju sektora społecznego).

  Nabór w ramach pierwszego konkursu planowany jest od 17 marca. Szczegóły dotyczące Programu znaleźć można pod linkami: https://frdl-lodz.pl/projekty/program-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny-wojewodztwo-lodzkie-i-mazowieckie oraz https://frdl-lodz.pl/aktualnosci-1/konferencja-otwierajaca-program-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny

  „Zapraszamy wszystkie organizacje i osoby zainteresowane Programem i pozyskaniem nowych środków na realizację swoich działań na bezpłatną konferencję on-line otwierającą Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, która odbędzie się w piątek, 5 lutego 2021 roku!” – czytamy na stronie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego – Centrum Szkoleniowe w Łodzi.

  Udostępnij