• News will be here
 • Miasto ogłosiło nowy przetarg na przebudowę amfiteatru w parku Wolności. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione.

  Zakres prac obejmie m.in.: budowę widowni oraz przebudowę sceny, utwardzenie kostką brukową placu przed sceną i korony widowni, wykonanie trawników, poszerzenie drogi dojazdowej do sceny, przebudowę instalacji energetycznej ze zmianą lokalizacji lamp oświetleniowych, zakup i montaż plastikowych siedzisk na widowni oraz montaż elementów małej architektury.

  Poprzednie postępowanie zostało unieważnione, ponieważ jedyna złożona w postępowaniu oferta podlegała odrzuceniu. Oferta złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powinna zostać opatrzona właściwym podpisem, a tego podpisu nie było – wyjaśnia Aneta Klimek, rzeczniczka prezydenta.

  Na trybunach będzie 826 stałych siedzisk z możliwością dostawienia siedzisk tymczasowych na terenie między sceną a trybunami. Scena zostanie powiększona.

  Do zagospodarowania jest teren o powierzchni 1903 m2. Termin składania ofert mija 18 czerwca.

  Udostępnij