• Przy garażach na skrzyżowaniu Jana Pawła II i Cmentarnej skoszono część trawnika, a część zostawiono. Nasz Czytelnik ma nadzieję, że Zarząd Dróg Miejskich dokończy koszenie, bo nie można dostać się do garaży…


    Udostępnij