• Dotychczasowy dyrektor Miejskiego Zakładu Pogrzebowego Grzegorz Janczak przechodzi na emeryturę. Kto go zastąpi?

  Tego dowiemy się, gdy zakończy się nabór na stanowisko. Oferty składać można w referacie spraw pracowniczych UM do 28 września, do godz. 16.00. Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

  – Nabór na stanowisko dyrektora Miejskiego Zakładu Pogrzebowego ogłoszony został w związku z przejściem na emeryturę obecnego dyrektora – mówi Aneta Klimek, rzecznik ratusza.

  Co leżeć będzie w obowiązkach jego następcy?

  Jak czytamy na stronie BIP Urzędu Miejskiego, zakres zadań dyrektora MZP obejmuje m.in. jednoosobowe kierowanie samorządową jednostką budżetową w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania i pełnej realizacji zadań określonych w statucie jednostki, prowadzenie właściwej polityki kadrowej i płacowej czy udzielanie informacji publicznej w zakresie realizowanych zadań.

  Od kandydata ratusz wymaga także polskiego obywatelstwa, nieposzlakowanej opinii, niekarania, stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, posiadania wymaganych kwalifikacji zawodowych, wykształcenia wyższego drugiego stopnia (preferowane ekonomiczne, prawnicze lub ekonomiczne) oraz co najmniej 5-letniego stażu pracy (w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku).

  Poza tym przyszły dyrektor musi mieć znajomość obsługi urządzeń technicznych i programów biurowych, wysoką kulturę osobistą, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, opanowanie w sytuacjach stresowych oraz być operatywny i kreatywny.

  Czy znajdzie się ktoś taki?…

  Udostępnij