• 11 września (sobota) w Europejskim Centrum Matecznik Mazowsze w Otrębusach odbyła się Gala Finałowa IV edycji konkursu „Floriany”. Jedną z kategorii wygrała jednostka z gminy Lutomiersk.  

    Tegoroczna gala była wyjątkowa ze względu na 100-lecie zjednoczenia ruchu strażackiego i działalności pod wspólnym sztandarem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

    Spośród 27 nominowanych statuetkami Floriana nagrodzono 12 najlepszych prospołecznych inicjatyw zrealizowanych w latach 2018-2019, w tym tę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu. Jednostka została uhonorowana w kategorii „Innowacje oraz integracja cyfrowa” za projekt zrealizowany samodzielnie pn. „System jednoczesnego alarmowania strażaków”. Autorem inicjatywy był jeden z kazimierzowskich druhów.

    Brawa dla naszego druha Przemysława Jarnota, który zdobył nagrodę w kategorii „Innowacje cyfrowe oraz integracja cyfrowa” za swój system zdalnego powiadamiania – mówią ochotnicy z Kazimierza.

    Foto: OSP Kazimierz

    Udostępnij