• Dziś (15 września) obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Demokracji ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

    Z tej okazji samorządowcy pabianickiej Lewicy o godz. 16.00 przy Urzędzie Miejskim będą rozdawali mieszkańcom Konstytucję.

    Obchody mają na celu szerzenie i umacnianie demokracji, podnoszenie świadomości społeczeństwa oraz podkreślanie istoty walki o demokrację i prawa człowieka – mówi Aleksandra Stasiak, działaczka pabianickiej Lewicy. – Niestety, każdego dnia rządzące PiS podważa zapisy Konstytucji, łamie zasady demokracji i oddala nas od Unii Europejskiej. Będziemy dziś rozdawać Konstytucję, przypominając, że jest to najwyższy akt prawny w naszym kraju określający fundamentalne zasady ustroju politycznego i ekonomicznego, a także wskazujący status prawny wszystkich osób żyjących w nim.

    Udostępnij