• 27 września w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia odznaczeń państwowych oraz ślubowania nowo przyjętych policjantów.

  Łódzki garnizon zasiliło tym razem 71 funkcjonariuszy, w tym 46 policjantów i 25 policjantek. 1 nowa policjantka i 1 nowy policjant trafili do pabianickiej komendy.

  Rotę ślubowania za nadinspektorem Sławomirem Litwinem wypowiedzieli nowo przyjęci funkcjonariusze: „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

  Po szkoleniu podstawowym nowi funkcjonariusze rozpoczną służbę w jednostkach policji naszego garnizonu. W roku 2022 zaplanowano jeszcze jeden termin przyjęcia – na 29 grudnia.

  Przypominamy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

  foto: policja

  Udostępnij