• Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, jak co roku, w Fabryce Narzędzi PAFANA SA odbyło się spotkanie członków Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.

  To jeden z najstarszych i najlepiej działających Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK w Pabianicach. W PAFANIE działa od blisko 50 lat. Aktualnie zrzesza 42 członków, z czego ponad połowa oddaje krew.

  W tym roku honorowi krwiodawcy oddali 31.500 ml krwi – wielu po cztery, sześć razy.

  Za honorowe oddawanie krwi i działalność na rzecz Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża wielu członków Klubu było wyróżnianych. W czerwcu Odznaką Honorową I stopnia został odznaczony Sławomir Izaszek. Na spotkaniu, które odbyło się 24 listopada, Odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia uhonorowano Marcina Konwerskiego, a Bartłomiej Kołodziej i Adrian Ślęzak odznaczeni zostali tą Odznaką stopnia III.

  Na wniosek Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach Kapituła Odznaki Honorowej PCK za wieloletnią działalność w zakresie honorowego oddawania krwi przez członków Klubu oraz promowanie Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża przyznała Klubowi działającemu w PAFANIE Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża I stopnia. W imieniu krwiodawców to najwyższe czerwonokrzyskie odznaczenie odebrał prezes Klubu Zbigniew Szemraj.

  W czasie spotkania była kawa i słodycze, a także „wymierne” nagrody ufundowane dla najbardziej ofiarnych krwiodawców, które, tak jak co roku, ufundował Zarząd Zakładu wspólnie ze związkami zawodowymi działającymi w PAFANIE SA.

  foto: Z. Selerowicz

  Udostępnij