• Strażacy ochotnicy udostępnili nam sprawozdanie z posiedzenia zarządu, na którym omawiali realizację programu „Działania ZOP ZOSP RP w Pabianicach na lata 2022-2026”.

  „W sobotę, 3 grudnia, w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutomiersku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pabianicach oraz Komisji Rewizyjnej wraz z Zarządem Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lutomiersku. Tematyka podejmowana na posiedzeniu dotyczyła przede wszystkim realizacji programu „Działania ZOP ZOSP RP w Pabianicach na lata 2022-2026”.

  Pierwsze Posiedzenia Członków Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pabianicach odbyło się 11 stycznia 2022 roku w OSP Konin, gdzie przyjęto plan pracy na ten rok oraz omówiono cele w realizacji działań statutowych zgodnych z obowiązującymi aktami prawnymi, regulującymi działalność stowarzyszeń, jakim jest nasz związek. Pierwszym wyzwaniem, z jakim się musieli zmierzyć ochotnicy w roku 2022 z naszego powiatu, była nieoczekiwana oraz niezrozumiała agresja Rosji na Ukrainę. W niedzielę, 27 lutego, w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach strażacy z powiatu pabianickiego dostarczali sprzęt pożarniczy dla strażaków z Ukrainy. Była to odpowiedź na apel Komendanta Głównego PSP w Warszawie, który ogłosił w całym kraju zbiórkę sprzętu pożarniczego na rzecz ukraińskich strażaków.

  Pabianicka Komenda Powiatowa PSP i ponad 15 jednostek OSP z gmin i miast: Dłutów, Dobroń, Ksawerów, Lutomiersk, Pabianice, Konstantynów Łódzki, przekazały między innymi: agregat prądotwórczy, pilarki spalinowe, odcinki pożarnicze, prądownice, armaturę wodną, ubrania ochrony indywidualnej, buty strażackie, hełmy, rękawice, kominiarki, torby PSP R1 oraz wiele innego sprzętu, a tak zarazem niezbędnego dla naszych druhów z Ukrainy. Jest to wyraz solidarności polskiej braci strażackiej ze strażakami na Ukrainie, którzy w obliczu tragicznej sytuacji w ich kraju nieprzerwanie  ratują życie i mienie ludzkie.

  3 kwietnia w Pabianicach odbył się X Półmaraton, który był jedną z największych imprez biegowych w regionie. Corocznie podczas Półmaratonu odbywa się szereg imprez, w których nagrody zdobywają mieszkańcy, jak i druhowie z OSP, strażacy z PSP oraz policjanci. Zarząd Oddziału Powiatowego OSP RP w Pabianicach był jednym z fundatorem pamiątkowych pucharów dla druhów – strażaków biorących udział w tym wydarzeniu, które propaguje zdrowy styl życia. Ważnym elementem naszej działalności jest także uczestnictwo naszych druhów w klubie honorowych dawców krwi.

  W naszych działaniach również zwróciliśmy uwagę na pracę z młodzieżą, w zależności od potrzeb organizujemy wycieczki, obozy, okolicznościowe spotkania, wspólne prace porządkowe. Ważnym aspektem wychowywania pożarniczego młodzieży jest organizacja konkursów wiedzy pożarniczej i konkursów plastycznych. Za przykład możemy podać odbyte 7 kwietnia w Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, gdzie organizatorami były Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pabianicach oraz Komenda Powiatowa PSP w Pabianicach.

  W ramach samodoskonalenia naszych druhów organizujemy również Szkolenia Sędziów Zawodów Sportowo-Pożarniczych wg Regulaminu Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych dla strażaków ochotników z powiatu pabianickiego, ponieważ jest to ważny element przygotowujący sędziów do prawidłowego sędziowania Zawodów Sportowo-Pożarniczych MDP. Swoje umiejętności w sędziowaniu już mogli zaprezentować w X Powiatowych Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które odbyły się 3 września na stadionie w Lutomiersku.

  Dzięki współpracy z różnymi organizacjami, a przede wszystkim z Komendą Powiatową PSP w Pabianicach, działamy w zakresie prewencji oraz doskonalenia swych umiejętności. Strażacy z OSP wspólnie ze strażakami PSP odbywają manewry pożarnicze. W tym roku  odbyły się one na terenie gminy Dłutów w dwóch założeniach taktycznych. Pierwsze z nich to działania polegające na gaszeniu poszycia leśnego wraz z rozprzestrzeniającym się ogniem „wierzchołkowym”, obszar objęty działaniami to blisko dwa hektary lasu. Drugie zadanie taktyczne polegało na dodarciu do poszkodowanych pilotów, którzy podczas gaszenia lasu rozbili się na skutek powstałej awarii.

  Zarząd Oddziału w swej działalności zwracał również uwagę na elementy popularyzacji tradycji i kultury lokalnej związanej z ruchem strażackim, a także udział w licznych uroczystościach kościelnych oraz w uroczystościach związanych z przekazaniem samochodów pożarniczych, pielgrzymkami strażackimi oraz uroczystościami w obchodach Dnia Strażaka”.

  Udostępnij