• Od 20 do 26 lutego trwać będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W tym czasie skorzystamy z bezpłatnej informacji prawnej.

    W Sądzie Rejonowym w Pabianicach (ul. Partyzancka 105/127) zawodowi kuratorzy dyżury pełnić będą w dniach 20 – 24 lutego w godz. 9.00 – 14.00. Darmową pomoc prawną uzyskamy osobiście, przez kontakt telefoniczny lub mailowy.

    Wizyty osobiste możliwe będą od 20 do 22 lutego w pokoju nr 205 (II piętro), a w dniach 23-24 lutego w pokoju nr 210 (II piętro). Kontakt telefoniczny pod numerami: 20 lutego – 42 22 55 190, 21 lutego – 42 22 55 190, 22 lutego – 42 22 55 190, 23 lutego – 42 22 55 118, 24 lutego – 42 22 55 118. Kontakt mailowy pod adresem: zkss1@pabianice.sr.gov.pl.

    Coroczne obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem związane są z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia. Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc.

    Udostępnij