• W sobotę, 20 maja, od 9.00 do 14.00 Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza płatników do wybranych placówek ZUS na dyżur w sprawie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. W tych samych godzinach można będzie zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej pod numer: 22 560 16 00.

  Zbliża się 22 maja, czyli koniec terminu na roczne rozliczenie składki zdrowotnej za ubiegły rok. Ponieważ  płatnicy po raz pierwszy dokonują takiego rozliczenia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych stara się pomóc im w wypełnieniu tego obowiązku i organizuje szereg dodatkowych działań wspierających płatników, takich jak dyżury telefoniczne, szkolenia i webinary.

  W ramach takiego wsparcia, w najbliższą sobotę, 20 maja, w godzinach 9.00-14.00 w wybranych placówkach ZUS zorganizowane zostaną dni otwarte, w ramach których można będzie spotkać się z pracownikami Zakładu w sprawie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej.

  W Łodzi dla płatników otwarte będą trzy placówki:

  • siedziba I Oddziału ZUS w Łodzi przy ul. Zamenhofa 2
  • Inspektorat przy ul Łęczyckiej
  • oraz II Inspektorat przy ul. Lipiec Reymontowskich

  Pracownicy dyżurować będą też w inspektoracie w Pabianicach przy ul. Kościuszki 32.

  W tym dniu można też zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numer: 22 560 16 00, które wspomagane będzie m.in. przez pracowników tomaszowskiego oddziału ZUS.

  Ostateczny termin na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej upływa 22 maja, dlatego warto skorzystać z sobotniego dyżuru w ZUS. Co ważne w sobotę nie załatwimy innych spraw np. związanych z emeryturami, rentami czy zasiłkami. Ten dzień dedykowany jest wyłącznie płatnikom składek, którzy potrzebują pomocy przy rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej.

  Udostępnij