• 30 maja w Urzędzie Gminy Pabianice odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom gminnego konkursu „Mistrz matematyki”. Nagrody ufundował wójt gminy Pabianice Marcin Wieczorek.

  Finał konkursu miał miejsce 8 maja w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Bychlewie. Wzięło w nim udział 14 uczestników z klas I-III ze szkół należących do gminy Pabianice, którzy wcześniej przeszli eliminacje szkolne. Poziom zadań był wysoki, jednak wszyscy uczniowie świetnie sobie poradzili.

  W I kategorii wiekowej mistrzem matematyki został Szymon Opaliński z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku. Wicemistrzami zostali: Szymon Jahn oraz Łukasz Jędrys ze Szkoły Podstawowej w Bychlewie. Wyróżnienia trafiły do: Cezarego Wójta ze Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach oraz Igi Ostoja Świerczyńskiej ze Szkoły Podstawowej w Bychlewie.

  W II kategorii mistrzem został Rafał Promiński ze Szkoły Podstawowej w Bychlewie. Wicemistrzynią została Lidia Grzegorzewska z SP w Bychlewie. Wyróżnienia trafiły do: Jakuba Urbańskiego ze Szkoły Podstawowej w Petrykozach, Bartłomieja Dobrzańskiego ze Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach oraz Lilianny Dobrzańskiej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku.

  W III kategorii wiekowej mistrzem został Jakub Pokora ze Szkoły Podstawowej w Bychlewie. Wicemistrzyniami zostały: Krystyna Placek z SP w Bychlewie oraz Martyna Tracz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku. Wyróżnienie trafiło do Hanny Karbownik ze Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach.

  Nad prawidłowym przebiegiem i organizacją konkursu czuwali: Joanna Skura-Sądelska, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Bychlewie, Elżbieta Burda, wicedyrektor szkoły, Anita Pacześ oraz Monika Karbowiak, nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej.

  Udostępnij