• Radny miejski apeluje o umieszczenie hasła „Odłóż telefon i żyj!” przy przejściach dla pieszych w pobliżu szkół. 

    Radny Włodzimierz Stanek złożył interpelację, w której zwraca uwagę na problem używania telefonów komórkowych w trakcie przechodzenia przez jezdnię.

    Jest to szczególnie niebezpieczne zachowanie. Interpeluję zatem, aby przy przejściach dla pieszych usytuowanych przy szkołach lub jeśli fundusze pozwolą przy innych, najbardziej uczęszczanych przejściach namalować takie hasło. Koszt nie jest duży, a takie rozwiązania stosowane są w innych miastach – mówi radny Stanek.

    Interpelacja czeka na odpowiedź prezydenta.

    Udostępnij