• Trwają prace budowlane na terenie Ksawerowa. Nowy wygląd zyskają ulice, chodniki, sala gimnastyczna… 

  Na ul. Miłej została ułożona kostka i wykonano rów odwadniający oraz utwardzono pobocze z kruszywa.

  Trwa rozbudowa Żytniej. Wykonawca kontynuuje prace związane z budową kanału odwodnienia. Rozpoczęły się także prace drogowe. Starą nawierzchnię wyfrezowano. Z prac ziemnych przystąpiono do korytowania. Wzmocniono podłoże oraz ułożono na odcinku od ul. Łódzkiej podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

  Prace z nową nawierzchnią trwają również przed Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie. Trwa także wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej. Wartość inwestycji to 24.600 zł. Nowe energooszczędne oprawy zniwelują zużycie prądu oraz poprawią jakość oświetlenia podczas użytkowania hali.

  W ramach inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów” wykonawca  rozpoczął prace ziemne i kanalizacyjne w ul. Łąkowej. Prace trwają także na Tymiankowej i Akacjowej.

  Rozpoczęła się przebudowa dróg dla pieszych. Usytuowane one są w ciągach ulic: Traktorowej, Wschodniej, Złotej i Zachodniej. Wartość zadania wynosi 608.263,32 zł. Obecnie wykonawca rozpoczął rozbiórkę starej nawierzchni przy Zachodniej i Traktorowej.

  W ramach przygotowania nowego projektu ośrodka zdrowia w Ksawerowie wykonawca zlecił wykonanie badań geologicznych celem ustalenia rodzaju gruntu pod możliwe rozwiązania projektowe.

  foto: Gmina Ksawerów

  Udostępnij