• W ZSP Gminne Przedszkole w Widzewie, jak co roku, odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości połączona z uroczystym pasowaniem na przedszkolaka.

    Miała ona na celu kształtowanie postawy szacunku wobec symboli narodowych: godła, flagi i hymnu oraz pielęgnowanie polskiej kultury i tradycji.

    W tym dniu wszystkie dzieci były ubrane na galowo, by podkreślić rangę uroczystości i świętować ten wspaniały, wyjątkowy dzień. Przygotowały montaż słowno-muzyczny, który pozwolił w przystępny sposób zachęcić dzieci do poznawania historii Polski i rozwijania postaw patriotycznych. Przedszkolaki z zaangażowaniem recytowały wiersze i śpiewały piosenki o charakterze patriotycznym. Odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”, tym samym przedszkole przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”.

    Tego dnia dzieci, które uczęszczają do przedszkola pierwszy rok, zostały pasowane na przedszkolaka. Była to podniosła i piękna uroczystość. Wszystkie przedszkolaki zostały obdarowane flagą Polski oraz upominkiem ufundowanym przez Radę Rodziców.

    Przedszkolaki z ZSP z oddziałów przedszkolnych w szkole również uczestniczyły w uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się w hali sportowej. Miały okazję obejrzeć starszych kolegów i koleżanki w montażu słowno-muzycznym, jak również wzięły udział w śpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego’’. Niebawem w tych oddziałach przedszkolnych odbędzie się uroczyste pasowanie na przedszkolaka.

    Udostępnij