• Seniorzy i osoby, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne załatwianie spraw w ZUS-ie, mogą upoważnić do tego inną zaufaną osobę. Wystarczy wypełnić formularz (tzw. ZUS PEL) i przekazać go do urzędu.

  Pełnomocnictwo może być wykorzystane w wielu sytuacjach, szczególnie, jeśli senior nie ma założonego profilu na PUE ZUS, nie może skorzystać z e-wizyty, a ma do załatwienia formalności i sam nie może przyjechać do urzędu.

  Z taką sytuacją możemy mieć miejsce na przykład wtedy, gdy senior będzie potrzebował zaświadczenie o statusie emeryta, potrzebne do starania się o dodatek mieszkaniowy bądź będzie potrzebował duplikat rocznego rozliczenia podatkowego. O ile do złożenia samego wniosku pełnomocnictwo nie jest potrzebne, to już do odebrania zaświadczenia tak. Bez pełnomocnictwa, opiekun nie uzyska też od pracownika ZUS żadnych informacji na temat danych zawartych na koncie seniora. Nie ustali terminu wypłaty świadczenia, nie dowie się, czy był składany jakikolwiek wniosek, nie dowie się nawet w jakiej formie senior ma przekazywane świadczenie, czy przelewem na konto w banku, czy przekazem pocztowym mówi Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

  Formularz ustanawiający pełnomocnictwo ZUS PEL jest możliwy do pobrania ze strony internetowej www.zus.pl. Pełnomocnictwa można też udzielić na niesformalizowanym druku, musi ono jednak zawierać wszystkie niezbędne dane.

  W formularzu  ZUS PEL należy podać dane osoby, która udziela pełnomocnictwa, czyli jej numer PESEL, datę urodzenia i adres zamieszkania oraz numer telefonu, dane pełnomocnika  oraz zakres pełnomocnictwa.

  Pełnomocnictwo może być udzielone jednorazowo do wykonania konkretnej czynności, np. do odebrania korespondencji albo ogólnie do załatwiania spraw w ZUS-ie w wyznaczonym okresie. Złożenie ogólnego pełnomocnictwa wiąże się z tym, że korespondencja od chwili wskazanej w formularzu ZUS PEL, nie będzie kierowana do emeryta, ale do jego pełnomocnika. Jeśli więc senior nadal chce otrzymywać bezpośrednio korespondencję z Zakładu, powinien wybrać wariant upoważnienia do wykonania konkretnej czynności przez pełnomocnika.

  Senior może też udzielić pełnomocnictwa do załatwiania spraw za pośrednictwem PUE ZUS. Warto podkreślić, że senior sam nie musi mieć przy tym założonego profilu na PUE ZUS. Wystarczy, by pełnomocnik go posiadał.

  Mając pełnomocnictwo do załatwiania spraw za pośrednictwem PUE ZUS, pełnomocnik będzie mógł mieć dostęp do danych emeryta lub rencisty na koncie w ZUS. W pełnomocnictwie można też zakreślić jego zakres i ograniczyć je np. do roli ubezpieczonego albo świadczeniobiorcy czy płatnika składek. Pełnomocnictwo może być też ograniczone np. tylko do odbioru korespondencji w zakresie określonych typów wniosków.

  Jeśli w pełnomocnictwie nie zostaną wpisane daty jego obowiązywania przyjmuje się, że pełnomocnictwo udzielane jest od dnia jego dostarczenia do ZUS do odwołania. Odwołać pełnomocnictwo można w każdej chwili, składając formularz o nazwie ZUS–PEL-O.

  Pełnomocnictwo można złożyć w placówce ZUS, można je też przesłać pocztą lub w formie elektronicznej przez PUE ZUS. Może być one dostarczone przez pełnomocnika, ale musi być podpisane przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.

  Udostępnij