• Straż Miejska przypomina mieszkańcom o konieczności umieszczenia numeru porządkowego na nieruchomości, co wynika z Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego.

    – Zwracamy uwagę, że takie oznakowanie jest bardzo ważne podczas wyjazdów służb ratunkowych na miejsce zdarzeń, kiedy liczy się każda minuta. Brak takiego numeru może te działania opóźnić – informuje komendant Tomasz Makrocki i dodaje: – Mając powyższe na uwadze, strażnicy miejscy od 15 lutego będą w swoich dzielnicach prowadzić kontrole nieruchomości pod kątem braku oznakowania.

    Prawo stanowi: art. 48 §1a. Kto wbrew przepisom art. 47b numer porządkowy nieruchomości ust. 1, będąc obowiązanym do umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym, nie umieści jej w widocznym miejscu – na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

    – Zwracamy się więc do mieszkańców o umieszczenie numerów. Nigdy nie wiadomo, czy sami nie będziemy musieli z pomocy odpowiednich służb korzystać – powiedział komendant SM.

    Udostępnij

    Dodaj komentarz