• Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości ostrzega przed fałszywymi mailami. Oszuści wysyłają wiadomości rzekomo pochodzące od komendanta głównego policji insp. Marka Boronia.

  Do wysyłanych wiadomości dołączany jest załącznik (dokument w formacie „pdf”). Z jego treści wynika, że adresat maila podejrzany jest o dokonanie przestępstw o treściach pornograficznych oraz zobowiązany jest do szybkiego udzielenia odpowiedzi. W celu uwiarygodnienia wiadomości przestępcy określają nadawcę jako komendanta głównego policji insp. Marka Boronia.

  Korespondencja w rzeczywistości jest próbą oszustwa i zastraszenia odbiorcy! Jej celem może być kradzież danych, a konsekwencją np. utrata naszych pieniędzy!

  Opisywane maile zawierają nieprawdziwe informacje. Polska policja nie jest ich autorem!

  Mundurowi przypominają: jeżeli popełniłeś czyn karalny, to policja w ramach prowadzonego postępowania wykonuje czynności procesowe szczegółowo opisane w Kodeksie Postępowania Karnego. O wszelkiego rodzaju wezwaniach, wszczęciu postępowania czy złożeniu wyjaśnień na piśmie nie informuje poprzez pocztę elektroniczną.

  Ponadto dołączone do maila pliki, mogą zawierać szkodliwe oprogramowanie, dlatego nie wolno otwierać załączników!

  Jeśli otrzymałeś podobną wiadomość na swoją skrzynkę pocztową warto to zgłosić przez stronę: https://www.cert.pl/.

  Udostępnij