• W 2024 roku KRUS organizuje dwa konkursy dla dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz z Placówkami Terenowymi przedstawia obie propozycje.

  V Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

  Udział mogą wziąć dzieci urodzone w latach 2009-2013, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.

  Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (minimum 4 wersy) popularyzującej zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz wiedzę o zagrożeniach wypadkowych przy wykorzystaniu treści i przekazu kampanii prewencyjnych KRUS.

  Przy tworzeniu konkursowych rymowanek dzieci powinny pamiętać o wykorzystaniu przynajmniej 6 słów: zdrowie, życie, projekt, wieś, rolnik, wypadek, choroba, profilaktyka, przyczyna, maszyna, bezpieczeństwo, rodzina.

  Regulamin konkursu został przesłany do wiejskich szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego. Jest także dostępny na stronie www.gov.pl/krus.

  Pracę podpisaną imieniem i nazwiskiem oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 22 marca na adres e-mail: lodz@krus.gov.pl (w temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – imię i nazwisko dziecka) lub pocztą tradycyjną na adres: OR KRUS w Łodzi, ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź (z dopiskiem Konkurs na rymowankę).

  Autorzy 3 najlepszych prac etapu wojewódzkiego otrzymają nagrody rzeczowe o wartości około 500 zł brutto, a ich rymowanki zostaną poddane ocenie na etapie centralnym.

  Więcej informacji pod numerami telefonów: (42) 665 07 13, (42) 665 07 29 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: lodz@krus.gov.pl.

  XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

  Drugą propozycją, przygotowaną z myślą o uczniach wiejskich szkół podstawowych jest XIV edycja konkursu plastycznego pt. „Bezpiecznie na wsi”.

  Zadanie polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym.

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi sześć kampanii prewencyjnych, których założenia powinny znaleźć odzwierciedlenie w pracach plastycznych biorących udział w XIV edycji konkursu:

  –     „Rola rolnika, by upadku unikał”

  –     „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz”

  –     „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”

  –     „Rolniku, nie daj się kleszczom!”

  –     „Kości i stawy też rolnika sprawy”

  –     „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”.

  Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów i patronów. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy.

  Termin nadsyłania prac wraz z kartą zgłoszenia do najbliższej Placówki Terenowej KRUS mija 5 kwietnia.

  Regulaminy konkursu zostały przesłane do wiejskich szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego. Są także dostępne na stronie: www.gov.pl/krus.

  W przypadku dodatkowych pytańkontakt pod numerami telefonów: (42) 665 07 13, (42) 665 07 29 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: lodz@krus.gov.pl. Informacje na temat konkursu można również uzyskać we wszystkich Placówkach Terenowych KRUS w województwie łódzkim.

  Udostępnij