• Emeryci i renciści mogą pracować i dorabiać do swoich świadczeń, ale niektórych z nich obowiązują limity zarobkowe. Gdy je przekroczą, ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłacane świadczenie. Od 1 marca limity są wyższe.

  Osoby dorabiające do wcześniejszej emerytury czy renty muszą pamiętać o tym, że dodatkowe zarobki mogą wpłynąć na wysokość pobieranego świadczenia. Jeśli przychód przekroczy 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia świadczenie będzie zmniejszone, a jeśli przekroczy  130 procent – ZUS zawiesi wypłacane świadczenie.

  Limity zarobkowe zmieniają się co 3 miesiące. Od marca do maja bieżącego roku granicą bezpiecznego dorabiania jest kwota 5278,30 zł brutto. To o ponad 240 zł więcej niż dotychczas. Zarobki do tej kwoty miesięcznie nie spowodują zmniejszenia wypłacanej przez ZUS emerytury lub renty. Żeby Zakład nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód w trakcie tego kwartału (marzec, kwiecień, maj) nie powinien być wyższy niż 9802,50 zł brutto.

  Przychód wyższy niż 70 procent, ale niższy niż 130 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia spowoduje zmniejszenie świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 890,63zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 668,01 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy, oraz 757,08 zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

  Limity zarobkowe nie obowiązują emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60/65 lat). Wyjątek od tej zasady stanowią jedynie seniorzy, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1780,96 zł brutto).  Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.

  Zarobkować bez ograniczeń mogą również niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń.

  Limitami przychodów nie muszą przejmować się także osoby pobierające rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

  Udostępnij