• News will be here
 • Urząd Miejski zachęca do składania wniosków dotyczących programu „Ciepłe Mieszkanie I etap”, skierowany do właścicieli lokali mieszkalnych i najemców lokali gminnych w budynkach wielorodzinnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

  Deklaracje można złożyć w formie papierowej w Referacie Programów Priorytetowych przy ul. św. Jana 4 w terminie do 3 grudnia 2024 roku.

  Realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie” na 15.04.2024 rok:

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 13 szt.
  • Liczba zawartych umów – 12 szt.
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 5 szt.
  • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 47.775,23 zł.

  Na przełomie maja i czerwca planowany jest nabór wniosków do programu „Ciepłe Mieszkanie II etap” (termin uzależniony jest od daty podpisania umowy z WFOŚiGW w Łodzi). Kwota dotacji przyznana przez WFOŚiGW to 1.100.500 zł. Do programu mogą przystąpić właściciele mieszkań i najemcy lokali stanowiących własność gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w danym budynku stanowią własność gminy, jak również wspólnoty mieszkaniowe obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

  Właściciele i najemcy lokali mieszkalnych mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany „kopciuchów” na urządzenia niskoemisyjne, m.in. takie jak pompy ciepła, kotły gazowe lub na pellet, a także podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dotacja dotyczy również wykonania instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (pod warunkiem wymiany nieefektywnego źródła ciepła), a także wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i dokumentacji projektowej.

  Wysokość dotacji zależy od dochodów i maksymalnie może wynosić od 16.500 zł do 41 000 zł (od 30 do 90 % kosztów kwalifikowanych).

  Wspólnoty mieszkaniowe mogą starać się o dofinansowanie na zakup i montaż wspólnego ekologicznego źródła ciepła według programu „Ciepłe Mieszkanie”, mikroinstalacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, dokumentację dotyczącą powyższego.

  Wysokość dotacji, w zależności od rodzaju przedsięwzięcia, to maksymalnie od 150.000 zł. do 375.000 zł (60% kosztów kwalifikowanych).

  2 mln zł – tyle wyniesie miejska dotacja na wymianę bezklasowych pieców, które są głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza. W trakcie przygotowań jest Program Miejski dotyczący udzielenia dotacji na wymianę kotłów węglowych źródeł ciepła, skierowany do mieszkańców Pabianic. Brane pod uwagę są wszystkie ekologiczne źródła ciepła.

  Ratusz przypomina, że nadal właściciele budynków jednorodzinnych mogą korzystać z dofinansowania na wymianę pieca w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Dodatkowo w tym programie można dostać dofinansowanie na termomodernizację budynku.

  Realizacja Programu „Czyste Powietrze” na 31.03.2024 rok:

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 859 szt.
  • Liczba zawartych umów – 654 szt.
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 414 szt.
  • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 5.995.659,53 zł.

  Wnioski do programów przyjmuje Urząd Miejski – Referat Programów Priorytetowych, ul. św. Jana 4, pokój nr 25, tel. 42 22-54-625 lub 509 309 848. Mieszkańcy Pabianic na miejscu mogą uzyskać informacje o warunkach programów, skonsultować wypełnienie wniosku i złożyć stosowne dokumenty.

  Uchwała antysmogowa województwa łódzkiego nakazuje wymianę kotłów poniżej 3 klasy do końca 2024 roku, wszystkich innych pieców – do końca 2025 roku, kotłów klasy 3 i 4 – do końca 2026 roku.

  Około 1840 pieców bezklasowych – tyle łącznie pozostało do wymiany w lokalach prywatnych, miejskich, mieszkalnych i usługowych, w tym 240 w zasobach ZGM (dane CEEB).

  Udostępnij