• News will be here
 • W trakcie dzisiejszej (6 maja) pierwszej sesji nowej Rady Powiatu wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady oraz starostę. Kłopoty, ku zaskoczeniu, sprawił wybór Zarządu. Na tyle, że obrady przerwano…

  Pierwszą sesję obecnej kadencji otworzył tradycyjnie najstarszy radny. Henryk Gajda powitał zgromadzonych (w sali kominkowej starostwa pojawił się m.in. prezydent Grzegorz Mackiewicz, poseł Krzysztof Habura i radna sejmiku Magdalena Werstak), po czym rozpoczęło się uroczyste ślubowanie radnych. Nieobecna była radna Ewa Lewandowska.

  Po wybraniu komisji skrutacyjnej czuwającej nad przebiegiem wyborów wyłoniono nowego przewodniczącego. Jedynym kandydatem, zgłoszonym przez  Roberta Kraskę, był Marek Gryglewski. W tajnym głosowaniu dotychczasowy wiceprezydent Pabianic otrzymał 21 głosów za i 1 przeciw. Od tego momentu obrady prowadził Gryglewski.

  Na swoich zastępców zgłosił Annę Bujacz i Łukasza Stencla. Pojawił się także kandydat ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Krzysztof Ciebiada na funkcję wiceprzewodniczącego zaproponował Piotra Grąckiego. W wyniku głosowania Anna Bujacz otrzymała 15 głosów za, Łukasz Stencel – 14, a Piotr Grącki – 1. Oddano 15 ważnych i aż 7 nieważnych głosów.

  W końcu przystąpiono do wyboru nowego starosty. Kandydat był jeden – Arkadiusz Jaksa. I to właśnie on, w wyniku tajnego głosowania radnych, został jednogłośnie powołany na tę funkcję. Oddano na niego 19 głosów za, 1 przeciw i 1 wstrzymujący się. Na ręce nowego włodarza powiatu złożono gratulacje i kwiaty.

  Szanowni państwo, pragnę bardzo podziękować za okazane zaufanie i za głosy. Wynik tego głosowania, który widzieliśmy, pokazuje kierunek, w którym będę chciał dążyć, wypełniając funkcję starosty. Przede wszystkim w kierunku budowania pomostu, w kierunku wysłuchiwania wszystkich stron. Będę chciał współpracować z każdym z państwa radnych, niezależnie od tego, jakie środowisko reprezentujecie. Deklaruję, że w waszych mandatach będę widział mandat społeczny, to, że reprezentujecie wyborców. Obiecuję, że będę otwarty na wszelką współpracę, także zewnętrzną, bo postrzegam rolę powiatu jako tego, który tworzy większą całość. Deklaruję pełną współpracę z prezydentem Pabianic, z burmistrzami Konstantynowa i Lutomierska, z włodarzami gmin Ksawerowa, Dobronia, Dłutowa, Pabianic, ponieważ powiat widzę w formie jednostki, która buduje porozumienie i zgodę – mówił Arkadiusz Jaksa.

  Następnie świeżo upieczony starosta przedstawił kandydatury do składu Zarządu Powiatu. Na stanowisko wicestarosty zgłoszono Gabrielę Wenne-Błażynską, a jako członków Zarządu – Beatę Owczarek, Dobrosławę Cybulską i Roberta Kraskę. Wenne-Blażyńska i Kraska pełnili tę funkcję wcześniej.

  Nagle obrady przerwał wniosek formalny radnego Łukasza Napieralskiego. Zaproponował on przełożenie obrad na 13 maja wcelu zebrania informacji na temat jednego z kandydatów do Zarządu i tym samym podjęcia właściwej decyzji. Radny Stencel złożył kontrwniosek.

  W głosowaniu nad wnioskiem Napieralskiego był remis – 11 głosów za i 11 głosów przeciw. O stanowisko poproszono obecną na sali panią mecenas. Jej zdaniem jedynym wyjściem z patowej sytuacji byłoby ponowne złożenie wniosku. Zrobił to Marek Gryglewski, przystając na prośbę przerwania sesji, proponując jednak termin bliższy, bo 8 maja.

  Na sali pojawiły się głosy, że lepszym dniem byłby czwartek, więc… zaproponowano piątek. Ostatecznie jednak, z obawy na utrudnioną pracę starostwa (w wyniku powołania nowego starosty dawny zarząd z automatu zostaje odwołany) zdecydowano się na środę, 8 maja, godz. 10.00. Radny Stencel nadal podtrzymywał swój wniosek o kontynuacji obrad, ale za wnioskiem przekładającym sesję na środę było 12 radnych, czyli obecna większość.

  Skład Zarządu Powiatu poznamy więc 8 maja. Warto przypomnieć, że jesienią sytuacja wyglądała podobnie. Gdy wybierano następcę Krzysztofa Habury pierwszą sesję przerwano. Dopiero na kolejnej wybrano Jacka Wróblewskiego.

  PS. Marek Gryglewski od dziś jest przewodniczącym Rady Powiatu, a od jutra rozpocznie pracę w ZWiK. Będzie pełnił funkcję członka zarządu spółki odpowiedzialnego za nadzór i koordynację procesu związanego z pozyskaniem środków na budowę nowej krytej pływalni i dalszą realizację tego projektu.

  Udostępnij