210 tysięcy na kluby sportowe

Ogłoszony został trzeci w tym roku, dodatkowy nabór wniosków o dotację z budżetu miasta na sport.

Dofinansowanie przeznaczone będzie na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w poszczególnych dyscyplinach sportu w pabianickich klubach sportowych oraz organizację zawodów i udział w imprezach sportowych.

Na wniosek prezydenta Rada Miejska na ostatniej sesji zwiększyła dotację dla klubów sportowych o 210 tys. złotych. O dotację starać się mogą kluby z siedzibą w Pabianicach, które występują w zawodach związkowych bądź je organizują oraz prowadzą szkolenie sportowe zawodników licencjonowanych – mówi Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim do 19 lipca.

W dwóch poprzednich naborach dotacje rozdzielono na początku roku. Trzy pabianickie kluby otrzymały pieniądze na utrzymanie bazy sportowej niezbędnej do szkoleń i organizacji zawodów (225 tys. zł). 19 klubów i sekcji dostało dotację z przeznaczeniem na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w poszczególnych dyscyplinach sportu w pabianickich klubach sportowych, organizację zawodów oraz udział w imprezach sportowych (350 tys. zł).

Łącznie na sport przekazano w tym roku 785 tys. zł.