• News will be here
 • Wnioski można składać do końca czerwca, ale kto się pospieszy i zrobi to do końca kwietnia uniknie przerwy w wypłacie świadczenia między okresami świadczeniowymi.

  W całym kraju do ZUS-u wpłynęło blisko 3,3 mln wniosków o 800+, a w województwie łódzkim – ponad 190 tys. To 60 procent wszystkich wniosków, jakie zostały złożone w aktualnie trwającym jeszcze okresie świadczeniowym 2023/2024. W mijającym okresie w Łódzkiem złożono w sumie 318 tys. wniosków.

  31 maja kończy się aktualnie obowiązujący okres wypłat 800+. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trzeba złożyć do ZUS-u wniosek.

  Formularze składane są wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS, bankowości elektronicznej, aplikacji m-ZUS lub przez portal Emp@tia.

  Wniosek o dalszą wypłatę 800+ warto złożyć do końca kwietnia. Pozwoli to zachować ciągłość wypłaty świadczenia i otrzymać je w czerwcu. Jeśli wniosek wpłynie w maju, to ZUS wypłaci świadczenie do końca lipca z wyrównaniem od czerwca; jeśli wpłynie w czerwcu – do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca. Natomiast jeśli rodzic złoży wniosek po 30 czerwca, to pieniądze na koncie pojawią się w ciągu dwóch miesięcy i już bez wyrównania za czerwiec.  Świadczenie ZUS wypłaci ale tylko od miesiąca złożenia wniosku. Nie dotyczy to rodziców, którym urodziło się dziecko. Oni mają trzy miesiące od dnia narodzin dziecka na złożenie wniosku. Jeżeli zrobią to w tym czasie, otrzymają świadczenie z wyrównaniem.

  Rodzice, którzy składają wniosek na nowo narodzone dziecko w kwietniu mogą złożyć od razu dwa wnioski na dwa okresy świadczeniowe ten trwający do 31 maja i na okres, który rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 31 maja 2025 roku.

  Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Jest jednak pewna grupa osób, którym świadczenie nie przysługuje. W tym gronie są rodzice, których dziecko pozostaje w związku małżeńskim, a także gdy  dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej. 800 plus nie będzie również przysługiwać  na pełnoletnie dziecko, które ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (dotyczy to kobiety, która wyszła za mąż po ukończeniu 16 lat). Nie należy się także w sytuacji, gdy  członek rodziny otrzymuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego (z wyjątkiem świadczeń z państw członkowskich UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii).

  Co istotne, pisma, informacje i decyzje dotyczące świadczenia 800+ są przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS, nawet jeśli wniosek był składany innymi kanałami. Jeżeli rodzic złoży wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie ma konta na PUE ZUS, to Zakład założy mu taki profil automatycznie na podstawie danych podanych przez klienta we wniosku.

  Udostępnij