Jutro zawyją syreny. To trening systemu.

W środę (24 listopada) między godz. 10.00 a 10.15 odbędzie się trening systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa łódzkiego w ramach ćwiczeń TARCZA 2021.

W związku z tym, o godz. 10.00 na terenie naszego miasta nastąpi uruchomienie syren alarmowych emitujących ciągły dźwięk przez 3 minuty. O godz. 10.15 nastąpi odwołanie alarmu dźwiękiem modulowanym trwającym 1 minutę.

System alarmowy uruchomiony będzie z centrali znajdującej się w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu  Wojewódzkiego.

Emitowany sygnał dźwiękowy traktowany będzie jako trening sprawdzający działanie systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych dodatkowych działań – mówi Aneta Klimek, rzecznik ratusza.