• We wtorek podpisana została umowa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego z konsorcjum firm Siemens oraz Siemens Finance, której przedmiotem jest termomodernizacja 11 miejskich budynków użyteczności publicznej, czyli sześciu przedszkoli, trzech szkół podstawowych, Gimnazjum nr 3 oraz I oddziału żłobka. Strony reprezentowali prezydent Grzegorz Mackiewicz oraz Marek Tobiacelli i Robert Makuch z Siemens sp. z o.o., lidera konsorcjum.

    Prace obejmą docieplenie ścian i stropodachów, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, montaż systemu monitoringu i zdalnego zarządzania energią. Sale zajęć w przedszkolach zostaną wyposażone w układy wentylacji mechanicznej, co pozwoli nie tylko na osiągnięcie oszczędności w zużyciu energii cieplnej, ale również zapewni m.in. skuteczną wymianę powietrza.

    W pierwszym etapie prace obejmą Gimnazjum nr 3, Szkoły Podstawowe nr 3 i 14 oraz Przedszkola Miejskie nr 4 i 13, w kolejnym pozostałe placówki: SP 17, PM nr nr 6, 11, 14, 16 i Żłobek Miejski. 

    Projekt „Poprawy efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej gminy miejskiej Pabianice” będzie prowadzony w modelu hybrydowym, tzn. projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej. 10,5 mln zł wynosi oczekiwane dofinansowanie w trybie pozakonkursowym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie szacowane jest na 46,5 mln zł. Partner prywatny będzie odpowiedzialny za wykonanie prac i ich sfinansowanie. Okres trwania umowy wynosi 15 lat. Gwarantowane przez partnera oszczędności w zużyciu energii cieplnej są na poziomie 69 procent.

    Udostępnij