• W Zespole Szkół nr 3 odbyło się podsumowanie i ogłoszenie wyników VII edycji powiatowego konkursu wiedzy o zawodach „Twój zawód – Twoja kariera” adresowanego do uczniów.

  W konkursie wzięło udział 81 uczniów z 15 szkół (8 szkół podstawowych, 3 gimnazja i 4 szkoły ponadgimnazjalne). Uczestnicy przygotowali ciekawe i oryginalne prezentacje, przedstawiając 59 różnych zawodów. Komisja konkursowa w składzie: Grażyna Pryca (PPP), Dorota Pędziwiatr (CRZR), Paulina Kierlik (PUP) i Beata Zakrzewska (MCK), oceniła nadesłane prezentacje pod względem ich wartości merytorycznej, graficznej i atrakcyjności wizualnej.

  Laureatami konkursu zostali: w kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Joanna Syska ze Szkoły Podstawowej nr 17 (prezentowała zawód ilustratora). Wyróżniono Karolinę Stępień (SP im. św. Wincentego Paulo – zawód dyrygenta) oraz Aleksandrę Zajunc (SP nr 9 – zawód nanotechnologa). Wśród uczniów gimnazjów wyróżniono Mateusza Czapczyńskiego z Gimnazjum w Ksawerowie – prezentował zawód pilota, a wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wyróżnienie przyznano Marcie Ozimek z Zespołu Szkół nr 3 – prezentowała zawód fotografa.

  Organizatorzy ufundowali i przyznali nagrodę specjalną za przygotowanie największej liczby konkursowych prezentacji multimedialnych. Trafiła do uczniów Szkoły Podstawowej nr 17.

  Patronat nad konkursem objął starosta Krzysztof Habura. Partnerami projektu były: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Cech Rzemiosł Różnych, Powiatowy Urząd Pracy oraz Młodzieżowe Centrum Kariery. Konkurs zorganizował ZS nr 3, a jego pomysłodawcą jest Agnieszka Kulpińska-Górska, dyrektor szkoły oraz doradca metodyczny PODNiDM. W przygotowaniu konkursu pomagali nauczyciele ZS nr 3 Małgorzata Żuk i Anna Szynkiewicz.

   

  Udostępnij