• News will be here
  • Artur Krawczyk – tegoroczny maturzysta II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi, uczeń klasy IIIm. – został stypendystą Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendium naukowe III stopnia jest jednorazowe i wynosi 3500 zł.

    Przedmiotem zainteresowań Artura są nauki ścisłe, w szczególności fizyka i astronomia. Bierze udział w licznych konkursach matematycznych i fizycznych. Rozwija również swoje pasje muzyczne, w roku 2015 ukończył Państwową Szkołę Muzyczną. Jest autorem referatów dotyczących problematyki mechaniki kwantowej, teorii względności, astrofizyki i kosmologii. W przyszłości chciałby zostać pracownikiem naukowym, na przykład fizykiem teoretycznym, kosmologiem lub astrofizykiem.

    Stypendium chciałbym przeznaczyć na zakup specjalistycznej literatury naukowej, podręczników akademickich, profesjonalnych akcesoriów do teleskopu, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz pokrycie kosztów udziału w obozach naukowych i kursach językowych – mówi Artur Krawczyk.

    Gratulujemy zdolnemu licealiście i jego nauczycielom!

    Udostępnij