• W Zespole Szkół nr 3 w czwartek pojawili się mistrzowie grzebienia, aby rywalizować w VI powiatowym konkursie fryzjerskim „KREATOR”.

    Tematem tegorocznej edycji był „Charleston Dance”. Wzięło w niej udział dziesięciu stylistów z sześciu szkół: Zespołu Szkół w Działoszynie, Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu, Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi oraz z Zespołu Szkół nr 3 z Pabianic.

    Obrady jury były burzliwe. Wasze prace zostały odebrane bardzo pozytywnie, ale wiadomo, że to konkurs – powiedział organizator Arkadiusz Marek, nauczyciel przedmiotów zawodowych fryzjerskich. Zawsze powtarzam, że tego typu spotkania są nie tylko po to, żeby wymienić się doświadczeniami, żeby wymienić się wspólnymi przeżyciami i emocjami, ale przede wszystkim nauczyć się szacunku do konkurencji, która jest na sali. Niestety, w naszym zawodzie bardzo często występuje niesprawiedliwa zawiść bądź zła ocena, a myślę, że dzięki takim spotkaniom jak to, jesteśmy w stanie nauczyć się większej tolerancji, doświadczenia i uśmiechu. Tego typu konkursy zbliżają ludzi.

    Jury oceniało poziom trudności, estetykę, ogólną spójność wizerunku oraz kreatywność. I miejsce zajęła Magdalena Pawlak ze Zgierza, II miejsce – Milena Gramś z Zespołu Szkół nr 3, III m. Milena Walczak z Sieradza. Wyróżnienie przyznano Oldze Wróbel ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi.

    Udostępnij