• Kolejna szansa dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na bardziej ekologiczne. Deklaracje można składać do 8 czerwca w wydziale ochrony środowiska UM.

  Pabianice przystąpiły do drugiej edycji „Programu Ograniczania Niskiej Emisji” na lata 2018-2019, który ogłosił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Chęć udziału w programie mieszkańcy powinni zgłosić do 8 czerwca do godz. 12.00 w wydziale ochrony środowiska UM przy ul. św. Jana 4, pok. 21.

  Z drugiej edycji programu skorzystać mogą osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami bądź współwłaścicielami, użytkownikami, współużytkownikami wieczystymi, nieruchomości położonych na terenie miasta. Z wykluczeniem lokali znajdujących się w budynkach komunalnych – mówi rzecznik prezydenta.

  Wysokość dofinansowania zależy od planowanego nowego źródła ciepła. Maksymalna wysokość dotacji wynosi do 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych związanych ze zmianą sposobu ogrzewania i nie może przekraczać limitów określonych w programie.

  Jednym z warunków programu jest to, że kocioł węglowy może być zainstalowany wyłącznie w przypadku budynku, dla którego nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej – dodaje rzecznik.

  Informacja o programie dostępna jest na stronie www.um.pabianice.pl oraz w siedzibie wydziału ochrony środowiska (św. Jana 4, pok. 21, tel. 42 22-54-628).

  Udostępnij