• Tradycyjnie w wakacje trwają remonty w miejskich placówkach oświatowych.

  Modernizowane jest drugie piętro w Szkole Podstawowej nr 15, żeby budynek dawnego gimnazjum dostosować do potrzeb młodszych dzieci.

  Prace budowlane obejmą pomieszczenia klasowe, powiększona będzie stołówka (na zdjęciu), wyremontowana szatnia. Koszt prac to ponad 126 tysięcy złotych – mówi Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

  W poprzednie wakacje zrobione zostało pierwsze piętro SP 15 z przeznaczeniem dla przedszkola i szkoły podstawowej.

  W 11 placówkach przeprowadzana jest termomodernizacja. Dotyczy to SP nr nr 3, 14, 16, 17, PM nr nr 4, 6, 11, 13, 14, 16, oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Piotra Skargi.

  Ponadto wszystkie placówki oświatowe wykorzystają wakacje na drobne remonty i malowanie w kuchniach, stołówkach, klasach i sanitariatach – dodaje rzecznik.

  I tak w SP nr 1 zaplanowano wykonanie przyłącza do miejskiej sieci c.o. SP nr 2 czeka budowa placu zabaw (51.000 zł), wymiana ogrodzenia i siatki z piłkochwytem (85.000 zł). W SP nr 5 będzie adaptacja dwóch pomieszczeń (na salę lekcyjną i pokój pielęgniarki). SP nr 8 przeprowadzi prace malarskie, wymieni podłoże w trzech klasach i odnowi parkiet w sali gimnastycznej. SP nr 9 czeka malowanie klasy, remont korytarza II piętra z wymianą drzwi, a SP nr 13remont świetlicy. W SP nr 15oprócz wymienionych wyżej prac – będzie jeszcze malowanie sali gimnastycznej przy ul. Orlej. W Przedszkolu Miejskim nr 5 remontowana będzie klasa.

  Koszt wymienionych remontów to ok. 415 tysięcy złotych.

  Udostępnij