• Gmina Ksawerów zajęła zaszczytne trzecie miejsce (kategoria gminy wiejskie) w klasyfikacji ogólnej rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA „Sukces kadencji 2014-2018”.

    Klasyfikacja ogólna uwzględnia poziom osiągniętych wskaźników w rankingach finansowym, ekonomicznym, infrastrukturalnym i społecznym.

    Pamiątkowe wyróżnienie podczas Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach odebrali gospodarze gminy, czyli wójt Adam Topolski i Arkadiusz Jędrzejczyk, przewodniczący Rady Gminy.

    Udostępnij